VARNING: Flera av inläggen på denna blogg innehåller fler än 140 tecken!

torsdag 28 maj 2009

Vem har sagt att remissvar inte kan vara roliga?

"Remissvar på Kulturutredningen (SOU 2009:16)

Härmed ber Nätverkstan Kultur i Väst – eller som vi kallas i utredningen (del III, s 178), Nätverksatan – att få lämna ett remissvar på Kulturutredningen."

Var detta en freudiansk felsägning av kulturutredarna? I så fall var den mycket tydlig. Övertydlig. Men kul.

Hitta dina egna favoriter:
http://www.regeringen.se/sb/d/11911

Inga kommentarer: